پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات فارسی

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی و دیدن لینک دانلود آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید.

 

 

پایان نامه رشته ادبیات : نقد ادبی

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک 225 ص

دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی – موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

پایان نامه جامعه شناسی درباره جامعه شناسی و ادبیات 325 ص

پاپان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی 138 صفحه

دانلود پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه شخصیت شیخ رضی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی همگانی: بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دانلود تحقیق رشته ادبیات – مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج

پایان نامه نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد :مقایسه‌ خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

دانلود پایان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

دانلود متن کامل پایان نامه آمیختگی زبان عربی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه رشته ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی :وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی

پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته ادبیات با موضوع ادبیات جنگ

دانلود کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع تاریخ ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه رشته ادبیات با موضوع سبک شناسی کشف المحجوب

دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع مولوی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات درباره عبدالرزاق کاشانی

دانلود پایان نامه ادبیات درباره دفتر سبز بهاران نگرشی بر محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع اسطوره

دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع زندگینامه ناصر خسرو

آرشیو پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع زندگینامه ناصر خسرو

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع زندگینامه ناصر خسرو را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع اسطوره

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع اسطوره را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ادبیات درباره دفتر سبز بهاران نگرشی بر محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه ادبیات درباره دفتر سبز بهاران نگرشی بر  محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات درباره عبدالرزاق کاشانی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته ادبیات درباره عبدالرزاق کاشانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع مولوی

در این پست می توانید متن کامل اپایان نامه رشته ادبیات با موضوع مولوی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه رشته ادبیات با موضوع سبک شناسی کشف المحجوب

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود کامل پایان نامه رشته ادبیات با موضوع تاریخ ادبیات فارسی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته ادبیات با موضوع ادبیات جنگ

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

تعداد صفحات پایان نامه: 190 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی :وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی

تعداد صفحات پایان نامه: 300 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه رشته ادبیات و علوم انسانی

تعداد صفحات پایان نامه: 270 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

تعداد صفحات پایان نامه: 155 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه آمیختگی زبان عربی

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد :مقایسه‌ خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

پایان نامه نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word
ادامه مطلب …

دانلود تحقیق رشته ادبیات – مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج

  ** دانلود متن کامل این تحقیق(پایان نامه) با فرمت ورد  word **

دانلود تحقیق رشته ادبیات با موضوع :

مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی همگانی: بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو 180 صفحه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی همگانی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه شخصیت شیخ رضی

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه شخصیت شیخ رضی 149 صفحه

   با فرمت ورد ** دانلود متن کامل پایان نامه **

ادامه مطلب …

پاپان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی 138 صفحه

 مطالب این پست : پاپان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی 138 صفحه

   با فرمت ورد ** دانلود متن کامل پایان نامه **

ادامه مطلب …

پایان نامه جامعه شناسی درباره جامعه شناسی و ادبیات 325 ص

 مطالب این پست :  پایان نامه جامعه شناسی درباره جامعه شناسی و ادبیات 325 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

جامعه شناسی و نقد ادبی

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی – موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

محتوای این بخش :  پایان نامه ارشد ادبیات – موسیقی شعر در غزلیّات سنایی 460 صفحه

 دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

  پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات ادامه مطلب …

پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

 مطالب این پست : پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی 120 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

مطالب این پست : دانلود پایان نامه

 پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 127 صفحه

با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک 225 ص

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک 225 ص با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

پایان نامه رشته ادبیات : نقد ادبی

متن کامل پایان نامه رشته ادبیات : نقد ادبی

طرحنامه ی تحقیق

الف ) اهمیّت تحقیق

تحقیقات انجام شده درباره ی دکتر قیصر امین پور آن اندازه حائز اهمیّت است که در ثبت وقایع اجتماعی و تاریخی سهم بزرگی را بر عهده می گیرد و تعهّدات شاعر را در موارد اشعار دفاع مقدّس و اشعار آیینی به اثبات می رساند و کمکی است برای دانش جویانی که در رشته ادبیّات به تدریس مشغولند تا شاید فضای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شاعر را بهتر درک کرده ودانش آموزان نیز با این شاعر شهیر که کم و بیش در کتب دبیرستانی معرّفی می شود آشنایی لازم را پیدا نمایند و به درک بیشتر مضامین و محتوای شعری این شاعر پی ببرند .

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد:مهدی اخوان ثالث

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مهدی اخوان ثالث

ادامه مطلب …

پایان نامه:ویکتور وازارلی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ویکتور وازارلی

ادامه مطلب …

پایان نامه ارشد:میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد:جبران خلیل جبران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:جبران خلیل جبران

ادامه مطلب …

پایان نامه ارشد:معرّفی نسخه های خطی دیوان فدایی یزدی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:معرّفی نسخه های خطی دیوان فدایی یزدی

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد:زندگینامه و سیری در آثار فریدالدین عطار نیشابوری

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:زندگینامه و سیری در آثار فریدالدین عطار نیشابوری

ادامه مطلب …