دانلود متن کامل تحقیق معماری درباره عجایب هفتگانه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

پایان نامه ی معماری هند

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word
ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی با فرمت ورد  word

 به همراه عکس ها

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه باستان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: باستان شناسی

233 صفحه

ادامه مطلب …

دانلود رساله دکتری رشته باستان شناسی

     ** دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد  word **

 دانلود رساله دکتری رشته باستان شناسی با مــوضوع بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد

ادامه مطلب …

تحقیق :باستان‌شناسی و هنر اشکانی

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:باستان‌شناسی و هنر اشکانی

ادامه مطلب …

پایان نامه:میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست ادامه مطلب …

پایان نامه : تحول تمدن¬های مختلف و انگیزه فراز و نشیب آنها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تحول تمدن¬های مختلف  و انگیزه فراز و نشیب آنها

ادامه مطلب …

پایان نامه : باغ دولت آباد

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:باغ دولت آباد

ادامه مطلب …

پایان نامه : حمام های صخره ای آذربایجان شرقی (تبریز)

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:حمام های صخره ای آذربایجان شرقی (تبریز)

 

ادامه مطلب …

پایان نامه : تخت ‌جمشید

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: تخت جمشید

ادامه مطلب …

پایان نامه : بافت تاریخی شهر ها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: بافت تاریخی شهر ها

ادامه مطلب …