پایان نامه مقطع دکتری رشته داروسازی با موضوع بررسی ایزومری در اکسیم

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی اثر ملاتونین در زخم معده

تعداد صفحات پایان نامه: 125 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه رشته پزشکی و داروسازی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل…

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیکلوهگزنیل-  ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

 

پایان‌نامه:

جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

موضوع:

بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل
– 1- سیکلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون

 


   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر ملاتونین در زخم معد ه ناشی از اتانول در موش صحرایی کلستاتیک

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی اثر ملاتونین در زخم معد ه ناشی  از اتانول در موش صحرایی کلستاتیک

ادامه مطلب …

پایان نامه:داروسازی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:داروسازی

ادامه مطلب …

پایان نامه : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

 

ادامه مطلب …

پایان نامه ارشد:استفاده از اشکال دارویی ” پیوسته رهش ” جهت جلب رضایت بیمار

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:استفاده از اشکال دارویی ” پیوسته رهش ” جهت جلب رضایت بیمار

ادامه مطلب …

پایان نامه ارشد:تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

ادامه مطلب …